Privacybeleid

Status: juni 2018
Inhoud
1. Voorwoord
2. Verantwoordelijke partij
3. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens
4. Het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden
      a) Het versturen van nieuwsbrieven
      b) Informatie over services en producten
      c) Reclame op basis van gebruiksgegevens
5. Account
6. Encryptie van bijzonder vertrouwelijke gegevens
7. Het opslaan van de tekst van de overeenkomst
8. Het gebruik van cookies
9. Het doorgeven van persoonlijke gegevens
10. Gebruik van trackingtools en andere hulpmiddelen
11. Gebruik van sociale plug-ins
12. Facebook Conversion Pixel
13. Rechten van gebruikers
      a) Toestemmingen intrekken
      b) Toegang, correctie, verwijdering, blokkering
14. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij zambati bvba
15. Nawoord

1. Voorwoord
zambati bvba (hierna 'wij' genoemd) respecteert de privacy van de gebruikers en klanten van haar website en beschouwt de bescherming van al hun internetactiviteiten als de hoogste prioriteit. Dit betekent dat we onszelf ertoe verplichten om de door u verstrekte informatie te allen tijde met de grootst mogelijke zorg en verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming en op basis van dit privacybeleid, te behandelen.
Dit heeft ook en in het bijzonder betrekking op de samenwerking met partners en derden, die wij inzetten voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Verantwoordelijke partij
Verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens) is:
zambati bvba,
Tulpenstraat 192,
3530 Houthalen (België)
Klantenservice: +32-89-680690
E-mail: [email protected]

3. Doelen van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verzameld, bewaard en verwerkt volgens de toepasselijke wetgeving en in zoverre ze nodig en vereist zijn om de contractuele verplichtingen tussen ons en de gebruiker te vervullen, of voor de levering van producten die op onze internetpagina's besteld werden. Dit geldt ook voor de opslag van gegevens voor de eventuele garantieclaims in het kader van de overeenkomst.
Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ook voor onze eigen marketingdoeleinden, om ons online aanbod te optimaliseren, uw koopervaring bij ons nog comfortabeler en persoonlijker te maken en uw aandacht te vestigen op producten waarvoor u zich in het bijzonder zou kunnen interesseren.
Bovendien worden uw persoonsgegevens alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
Onder persoonlijke informatie wordt verstaan: alle informatie die u via onze webpagina's verstrekt en op basis waarvan uw identiteit kan vastgesteld worden (bijvoorbeeld uw naam, adres, vast of mobiel telefoonnummer).

4. Het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden
Naast de verwerking van uw gegevens voor de afhandeling van de overeenkomsten die u met ons afsluit, gebruiken we uw gegevens ook om informatie met u uit te wisselen over uw bestellingen, om met u te communiceren over bepaalde producten of marketingcampagnes, en om u producten of services aan te bevelen die voor u interessant zouden kunnen zijn.
Voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden geldt steeds:
Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken zonder dat u hiervoor een reden moet aangeven, door een mail te sturen naar het adres [email protected].
Als wij uw e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven of mails met informatie over services of producten te versturen, bieden wij u in elke nieuwsbrief (d.m.v. een link om u uit te schrijven) en elke mail met informatie over services of producten de mogelijkheid om ons te melden dat u geen verdere mails van ons wenst te ontvangen.
a) Het versturen van nieuwsbrieven
De gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief (o.a. e-mailadres, voornaam en familienaam) worden uitsluitend bewaard en gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief van zambati.
b) Informatie over services en producten
Als wij uw e-mailadres ontvangen hebben in het kader van een bestelling in onze webwinkel, gebruiken wij uw e-mailadres om u mails te sturen met informatie over gelijkaardige producten of services die voor u interessant zouden kunnen zijn. We gebruiken uw e-mailadres echter alleen voor dit doel als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. U kunt echter op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik. Uw e-mailadres wordt niet aan derden meegedeeld.
c) Reclame op basis van gebruiksgegevens
We streven ernaar om onze webwinkel voor u zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven en onze webwinkel te optimaliseren. Als u bij uw aankoop in onze webwinkel informatie verstrekt (bijv. informatie over de computer, de internetverbinding, het besturingssysteem, uw geschiedenis bij zambati (bestellingen en service), het tijdstip van uw bezoek en het bekijken van bepaalde pagina's in onze webwinkel, de tijd die u op bepaalde productpagina's doorbrengt), dan wordt deze informatie automatisch verzameld, geanalyseerd en geëvalueerd. Deze gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt, d.w.z. op basis van deze gegevens trekken wij geen conclusies over uw identiteit.
We gebruiken de door u verstrekte informatie om op basis van de hierboven genoemde gebruiksgegevens reclame voor producten te kunnen versturen, die voor u ook echt interessant zouden kunnen zijn.
Toestemmingsverklaring
Ja, ik geef zambati uitdrukkelijk de toestemming om:
- gegevens die ik verstrek tijdens mijn bezoeken aan de webwinkel van zambati en
- andere informatie die in mijn account opgeslagen is en ook
- anoniem gebruiksgegevens
te gebruiken om mij reclame en speciale aanbiedingen te sturen die voor mij bijzonder interessant zouden kunnen zijn.


5. Account
Als onderdeel van het bestelproces kunt u op de website uw persoonlijke account aanmaken door een wachtwoord in te voeren. Hiervoor slaan wij uw persoonlijke gegevens (naam, adres en e-mailadres) op en verwerken wij deze. Dit geldt eveneens voor de gegevens van uw respectievelijke bestelling en de gegevens voor de facturatie.
De toestemming om een account aan te maken, kunt u vanzelfsprekend in de toekomst op elk moment herroepen. Hiervoor volstaat een schriftelijke mededeling (bijv. e-mail of brief). Op basis hiervan zullen wij uw gegevens volledig verwijderen, in zoverre ze niet nodig zijn voor facturering of boekhoudkundige doeleinden.
U kunt ook bestellen zonder een account aan te maken. Daarvoor vinkt u gewoon het vakje “account aanmaken” uit.

6. Encryptie van bijzonder vertrouwelijke gegevens
Om de bijzonder gevoelige data van de door u gekozen betalingsmethode te beschermen, maken wij voor de betaling gebruik van het zogenaamde SSL-protocol (Secure Sockets Layer). Daarbij worden uw betalingsgegevens versleuteld verzonden.

7. Het opslaan van de tekst van de overeenkomst
We slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u na afronding van de bestelling de gegevens van de bestelling per mail door. De algemene voorwaarden kunt u ook op elk moment hier raadplegen.

8. Het gebruik van cookies
Om ons productaanbod te verbeteren, maken wij op onze webpagina's gebruik van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein gegevensbestand dat naar uw computer overgebracht wordt, wanneer u op onze website surft. Een cookie kan alleen informatie bevatten die wij zelf naar uw computer sturen. Persoonlijke gegevens kunnen met cookies niet gelezen worden. Als u de cookies op onze website accepteert, hebben we geen toegang tot uw persoonlijke informatie. Met behulp van de cookies kunnen we echter wel uw computer identificeren. In de gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Dat betekent dat we op basis van de cookie-technologie geen conclusies kunnen trekken over uw identiteit. Er wordt alleen anoniem informatie verzameld.
We maken gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:
(1) zodat u tijdens uw sessie uw winkelmandje met bestellingen kunt vullen en het kunt beheren;
(2) zodat we u bij een volgend bezoek herkennen en uw voorkeursinstellingen in het winkelmandje (betaal- en leveringswijze, land van levering) kunnen tonen; en
(3) zodat we onze website nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze klanten.
Enerzijds maken we gebruik van 'sessiegebonden', tijdelijke cookies: deze worden niet op uw computer bewaard. Wanneer u onze website verlaat, dan verdwijnt ook het tijdelijke cookie. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we gebruikspatronen en –structuren op onze website analyseren en de website optimaliseren door de inhoud of de personalisering te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.
Daarnaast maken we gebruik van 'permanente' cookies. deze worden op uw computer bewaard om services voor winkelen, personalisering en registratie bij uw volgende bezoek te vereenvoudigen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld onthouden wat u hebt geselecteerd om te kopen, terwijl u verder winkelt. Daarnaast moet u op webpagina's waarvoor u zich moet aanmelden slechts één maal uw wachtwoord ingeven. 'Permanente' cookies kunnen door gebruikers handmatig verwijderd worden. Na verloop van tijd verdwijnen ze automatisch.
Cookies worden ook gebruikt door een aantal van onze reclamepartners (zogenaamde 'cookies van derden'). Deze cookies helpen ons om onze website af te stemmen op de specifieke behoeften van onze klanten, bijvoorbeeld door advertenties te tonen die u werkelijk zouden kunnen interesseren. Door het gebruik van deze cookies ontvangen wij informatie over welke producten u bekeken of gezocht hebt, of welke pagina's u eerder bezocht hebt. Deze cookies worden opgeslagen op uw harde schijf en worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Ook in de cookies die door onze reclamepartners gebruikt worden, worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Ze worden anoniem gebruikt, zodat er geen conclusies getrokken worden over uw identiteit.
De meeste browsers (bijvoorbeeld Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari enz.) zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Via de beveiligingsinstellingen kunt u zelf tijdelijke en permanente cookies onafhankelijk van elkaar toelaten of verbieden. We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat, als u cookies uitschakelt, bepaalde functies op onze website niet beschikbaar zijn en sommige pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven.
De gegevens die in onze cookies worden opgeslagen, worden niet zonder uw nadrukkelijke toestemming gelinkt aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).

9. Het doorgeven van persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden aan derden (in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens) alleen doorgegeven of anderszins overgedragen wanneer dit nodig is voor de verwerking van de overeenkomst of voor de facturatie. Er wordt voor gezorgd dat onze partners uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen behandelen, en dat uw gegevens alleen voor het doel van de desbetreffende service gebruikt worden. Het buiten de bepalingen van dit privacybeleid doorgeven, of de verkoop, van de gegevens aan derden door zambati bvba is uitgesloten, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor het doorgeven van zijn gegevens.

10. Gebruik van trackingtools en andere hulpmiddelen
Op onze website worden voor marketing- en optimalisatiedoeleinden gegevens verzameld met behulp van zogenaamde trackingtools. Op basis van de verzamelde gegevens worden anoniem gebruiksprofielen gegenereerd.
Op onze webpagina's maken we gebruik van volgende trackingtools:
       - Google Analytics
       - Matomo
In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe deze tools werken. Zonder uw toestemming gebruiken we de trackingtools niet om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, persoonlijke gegevens te verstrekken aan derden of aan marketingplatforms, of om de gegevens te linken aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).
Op een gelijkaardige manier worden op deze website gegevens verzameld voor Retargeting, Affiliate Marketing en Search Engine Marketing, o.m. door de volgende services:
       - Google AdWords Conversion
U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen het toekomstige verzamelen en opslaan van gegevens door alle gebruikte tools, door op de volgende link te klikken: opslag van gegevens herroepen. Houd er rekening mee dat, wanneer u op de bovenvermelde link klikt, er een zogenaamde 'opt-out-cookie' in uw browser geïnstalleerd wordt. Als u later alle cookies uit uw browser verwijdert, heeft dit ook invloed op deze 'opt-out-cookie' en moet u opnieuw op de hierboven vermelde link klikken, om een nieuwe 'opt-out-cookie' in te stellen.
a) Webanalyse via Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans overgemaakt aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van deze overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om voor de exploitant van de website andere diensten te verrichten die verband houden met het gebruik van de website en van het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere informatie van Google. U kunt het bewaren van cookies verhinderen door de instellingen hiervoor in de software van uw browser aan te passen. We willen er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.
U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen het toekomstige verzamelen en opslaan van gegevens, door de plug-in die via deze link beschikbaar is te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. In het licht van de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen we er graag op wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding “Anonymize IP”. Daardoor kunnen IP-adressen alleen in verkorte vorm verder verwerkt worden, om een directe terugkoppeling naar de desbetreffende persoon te voorkomen.
b) Webanalyse via Matomo
Op deze website worden met behulp van technologie van Matomo (www.matomo.org) gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden anoniem gebruiksprofielen gegenereerd. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. De gegevens die met de technologie van Matomo verzameld worden, worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gelinkt aan de persoonlijke gegevens over de anonieme drager. U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen het toekomstige verzamelen en opslaan van gegevens, door een email te sture naar: [email protected]

11. Gebruik van sociale plug-ins
Op onze webpagina's worden sociale plug-ins van de volgende sociale netwerksites gebruikt:
      - Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
      - Twitter (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
      - Google Plus (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
      - Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een privacyvriendelijke methode waarbij de gebruiker tweemaal moet klikken. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld. De overdracht van gegevens aan de exploitant van het desbetreffende platform gebeurt ten vroegste nadat u de plug-in met een eerste muisklik geactiveerd hebt. Wanneer de plug-in succesvol geactiveerd is, worden gegevens overeenkomstig de hierna volgende verduidelijkingen overgemaakt aan de exploitanten van de desbetreffende platforms. Wij hebben echter geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van de plug-in worden verzameld. De hierna vermelde informatie is dan ook slechts een weergave van de kennis waarover wij zelf beschikken.
Zodra u een van onze webpagina's bezoekt die voorzien is van een geactiveerde plug-in, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van de provider van de desbetreffende plug-in. Daarbij wordt zowel informatie van de server van de provider gehaald, als aan de provider bezorgd. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres en informatie over welke pagina u zonet bezocht hebt. Het speelt daarbij geen rol of u al dan niet bij het desbetreffende sociale netwerk aangemeld bent. Als u gelijktijdig bij het desbetreffende netwerk aangemeld bent, dan kan de desbetreffende provider u als concrete gebruiker identificeren. In dat geval wordt immers naast het adres van de website die u bezocht hebt, de datum, het tijdstip en informatie i.v.m. uw browser ook uw gebruikers-ID geregistreerd. Door u af te melden bij het desbetreffende netwerk, voorkomt u eventueel dat de gegevens aan uw account worden gekoppeld. Als alternatief kunt u de overdracht van gegevens aan het netwerk eventueel ook voorkomen door het gebruik van speciale add-ons voor uw browser (bijv. een Facebook-blokker).
Wanneer u met behulp van de geactiveerde plug-in bepaalde inhoud van de website aanbeveelt, bijvoorbeeld door de “vind ik leuk”-knop te gebruiken, dan wordt deze informatie rechtstreeks naar het desbetreffende sociale netwerk verzonden en daar eveneens bewaard. De gegevens die door de provider verzameld worden, kunnen gebruikt worden om gebruiksprofielen aan te maken.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door de provider van de plug-ins en over uw hiermee verband houdende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u voor
      - Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
      - Twitter: https://twitter.com/privacy
      - Google Plus: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
      - Pinterest: https://about.pinterest.com/nl/terms-service  

12. Facebook Conversion Pixel
Met uw toestemming passen wij de zogenaamde 'Conversion Pixel' van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ook wel: “Facebook”) toe. Daarmee kan het gebruikersgedrag met betrekking tot ons aanbod na een klik van de gebruiker op een reclameadvertentie of het aanvragen van een advertentie op Facebook inzichtelijk worden gemaakt. Het doel daarvan is om het succes van reclameadvertenties te meten en met het oog op statistische en marketingtechnische doeleinden te evalueren en, casu quo, toekomstige reclameadvertenties te optimaliseren. De daarbij verzamelde gegevens zijn principieel niet persoonsgebonden, maar anoniem. Dat betekent dat we de gegevens niet kunnen koppelen aan een bepaald persoon. De gegevens worden echter wel opgeslagen en verwerkt door Facebook, wat, volgens onze huidige kennis, het volgende inhoudt: Facebook kan een koppeling maken met de respectievelijke gebruikersprofielen; Facebook kan de gegevens ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden (in lijn met de gegevensrichtlijnen van Facebook: https://www.facebook.com/policy); Facebook en zijn partners kunnen door het gebruik van deze gegevens op Facebook, dan wel buiten Facebook, reclameadvertenties plaatsen. Hiervoor worden, casu quo, cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen. Voor de hiervoor geschilderde procedure verleent u volgende toestemming:
Verklaring:
“Ik ben me bewust van de toepassing van het “Conversion Pixel” van Facebook.” Indien u jonger bent dan 13 jaar, vraag dan alstublieft toestemming aan uw voogden.
“De toepassing kan ik op ieder moment met toekomstige ingang opponeren, doordat ik de cookies via mijn browser-instellingen deactiveer.”


13. Rechten van gebruikers
a) Toestemmingen intrekken
Voor zover u ons in het kader van het gebruik van de website of de aankoop van producten toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt ons per e-mail laten weten dat u uw toestemming intrekt, of per brief (zie hiervoor de contactgegevens onder punt 2). De gevolgen van het intrekken van de toestemming beperken zich tot het opslaan en het gebruik van persoonlijke gegevens die niet al op basis van bestaande wettelijke toestemmingen ook zonder uw toestemming opgeslagen en gebruikt mogen worden.
b) Toegang, correctie, verwijdering, blokkering
Op schriftelijk verzoek laten wij op elk moment weten welke persoonlijke gegevens over u bij ons opgeslagen zijn. Daarnaast hebt u steeds de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens door ons te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hiervoor vragen we u om contact met ons op te nemen via de onder punt 2 vermelde contactgegevens. Uitsluitend volgende gegevens kunnen niet worden verwijderd: gegevens die we voor de verwerking van openstaande bestellingen of voor de handhaving van bestaande rechten en aanspraken nodig hebben, en gegevens die we conform de wettelijke verplichtingen moeten bewaren. Dergelijke gegevens worden echter geblokkeerd.

14. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij zambati bvba
Voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het privacybeleid, kunt u terecht bij onze Privacy Officer via het mailadres [email protected]. U kunt zich in vertrouwen tot onze Privacy Officer wenden met verdere vragen rond het privacybeleid, voor informatie over de gegevens die door ons worden opgeslagen, voor het herroepen van toestemmingen of het verwijderen, blokkeren of corrigeren van opgeslagen gegevens.

15. Nawoord
Als u ons privacybeleid interessant vond, dan raden we u aan om ook onze algemene voorwaarden te lezen.

Pagina printen